KOMPETISI DALAM BERBUAT KEBAIKAN

KOMPETISI DALAM BERBUAT KEBAIKAN

(Sumber foto: http://stiba.ac.id/2014/05/01/berlomba-dalam-kebaikan/)

Oleh: Raden Allan Finaldo

Bacaekon.com-Oase. Secara umum kebaikan adalah sesuatu hal baik dan benar yang diusahakan oleh manusia. Manusia menentukan baik buruknya tingkah laku yang mereka lakukan. Tingkah laku yang baik akan memimbing manusia ke dalam kebaikan. Sehubungan dengan tingkah laku yang baik, tujuan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Terwujud salah satunya dalam bentuk melakukan kebaikan dan masing-masing orang harus berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin sebagai bentuk kongkret dari perwujudan kehidupan yang baik di dunia.

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al Baqarah : 148)

Allah SWT tidak akan sia-siakan setiap amal baik yang dilakukan hambanya. Sungguh sangat banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan manusia di dunia ini dan semua orang pasti akan mendapat balasan walaupun amal itu sangatlah kecil pahalanya. Begitu juga dengan dosa, Allah juga akan mencatat setiap dosa seorang hamba walaupun sebesar dzarrah.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS Al Zalzalah ayat 7-8)

Berbagai cara manusia dapat melakukan kebaikan. Seperti salah satunya adalah bertaqwa kepada Allah SWT. Taqwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Manusia yang bertaqwa kepada Allah akan senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. Al Hasyr: 18)

Allah akan menghimpun seluruh manusia untuk dihitung dan diberi balasan atas segala alam perbuatannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat melemahkannya untuk mengumpulkan seluruh manusia pada hari pembalasan. Allah subhaanahu wa ta’aala akan dapat menilai dan melihat hamba-hamba-Nya yang patuh dan taat, demikian juga melihat hamba-hamba-Nya yang melanggar dan meninggalkan perintah-Nya. Manusia yang selalu berbuat ketaatan Allah akan membalasnya dengan pahala dan surga. Adapun manusia yang lalai dan meninggalkan perintah Allah maka tempatnya adalah neraka yang apinya selalu menyala-nyala.

“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Al Hadiid: 21)

 

Dalam ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan untuk manusia berlomba-lomba dalam meraih ampunan dan surga-Nya. Asy Syaukani rahimahullah mengatakan, “Berlombalah menjadi yang terdepan dalam beramal sholih yang menyebabkan datangnya ampunan dari Rabb kalian, serta bertaubatlah atas maksiat yang kalian perbuat.” Syaikh As Sa’dirahimahullah mengatakan, “Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah, ridho-Nya, dan surga-Nya.”  Ini semua bisa diraih jika seseorang melakukan banyak kebaikan selama mereka hidup di dunia.

 

Berbuatlah banyak kebaikan karena jika kalian berbuat baik maka kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Karena Allah akan mengkaruniai kepada kaum-Nya yang berbuat baik, suatu tempat yang sangat indah serta nyaman dihuni yang biasa disebut Surga. Surga adalah tempat akhir manusia yang abadi, mulia dan penuh dengan kenikmatan.

 

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS.  At Taubah: 72)

 

Tidak rugi bagi kalian yang berbuat kebaikan, bahkan kalian akan mendapatkan manfaat seperti misalnya kalian akan merasakan nyaman batin maupun fisik, selain itu juga kalian akan mendapatkan kebahagian duniawi dan akhirat. Sebab berbuat kebaikan adalah kunci dalam mendekati Allah SWT.

3537 Total Views 2 Views Today

Related Post

Desis Jemari Penggenggam Bara Api

Desis Jemari Penggenggam Bara Api

(Foto : Islampos.com) Oleh : Nabila Ramadhani “Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *